Ons land krijgt een uniform rechtskader voor de bescherming van bedrijfsgeheimen. Een ondernemer die het slachtoffer werd van onrechtmatig gebruik van bedrijfsinformatie moest tot nu terugvallen op her en der verspreide bepalingen over fabrieksgeheimen in de arbeidsovereenkomstenwet, over oneerlijke concurrentie in het Wetboek van Economisch Recht en over buitencontractuele aansprakelijkheid in het Burgerlijk Wetboek.

Het nieuwe Belgische rechtskader komt er in uitvoering van richtlijn 2016/943, die voor bedrijfsgeheimen een minimale bescherming oplegt in alle lidstaten van de Europese Unie.

Bron: Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen, BS 14 augustus 2018.

Voor een bespreking van deze wet, lees het artikel bij Odigo

Gerelateerde opleidingen

Op 25 september 2018 spreekt Mr. Jochen Schraeyen op de studienamiddag ‘Contracten: welke clausules zijn wellicht toe aan een update?' - Een praktijkgerichte analyse in het licht van een aantal (nakende)  nieuwe wetswijzigingen in het ondernemingsrecht’. Ook de impact van deze nieuwe wet komt dan aan bod.

Op 4 december 2018 volgt een webinar rond bedrijfsgeheimen en de bepalingen van deze nieuwe wet - meer info komt eerstdaags online.