Sinds 1 januari 2018 is de nieuwe pandwet van kracht (Wet van 25 december 2016 houdende de wijziging van verscheidene bepalingen betreffende de zakelijke zekerheden op roerende goederen, BS 30 december 2016).

De nieuwe pandwet maakt het makkelijker om een pand te vestigen op roerende goederen dankzij de invoering van een pandregister.

Daarnaast wordt de werking van het eigendomsvoorbehoud uitgebreid.

Volledig artikel en bron: Moore Stephens

 

Gerelateerde opleidingen

Tijdens onze studienamiddag '1 jaar Registerpand' maken onze sprekers, mr. Thomas Donnez & mr. Dorothy Gruyaert (advocaten, Eubelius) een stand van zaken op van 1 jaar nieuwe pandwetgeving.

Deze studienamiddag gaat door op 15.11.2018 in Kontich.