Dit nieuwe besluit bevat alle uitvoeringsbepalingen op het vlak van de handhaving van de ruimtelijke ordening. Die worden geïntegreerd in één enkel besluit met de titel “Handhavingsbesluit ruimtelijke ordening”, zoals we ook het Milieuhandhavingsbesluit kennen waarin de handhavingsbepalingen over milieu werden gegroepeerd. Ook zijn er terminologische aanpassingen in functie van de transitie naar het nieuwe departement Omgeving doorgevoerd.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de handhaving van de ruimtelijke ordening en tot wijziging en opheffing van diverse besluiten