De nieuwe erfwet treedt in werking op 1 september 2018.

Tot die tijd bevinden we ons in een overgangsperiode waarin de schenker met een zgn. 'verklaring van behoud' bv. nu al kan beslissen dat alle gedane schenkingen zullen worden ingebracht volgens die oude regels – in waarde op het ogenblik van de schenking voor roerende goederen, in natura en dus met de waarde op het ogenblik van het overlijden voor onroerende goederen.

Welke regels kan men nu behouden?
Wanneer legt u nu best een verklaring af en wanneer niet?

Volledig artikel en bron: Laga

 

Gerelateerde opleiding

Dit najaar zal Mr. Nathalie Labeeuw, advocaat-vennoot bij Cazimir de krachtlijnen van deze hervorming uitvoerig bespreken in de studienamiddag "De Wet van 31 juli 2017 tot hervorming van het erfrecht" .

  • 28/09/2017 Holiday Inn Gent Expo
  • 03/10/2017 Faculty Club Leuven
  • 17/10/2017 De Jachthoorn Kontich