Wat zit er zoal in het goedgekeurde wetsontwerp?

1. wijzigingen aan de bestaande Wet op het Politieambt die voortaan het gebruik van camera’s door politiediensten zal regelen.

2.  de regeling van het niet-politionele gebruik van camera’s. Deze regels blijven vervat zitten in de Camerawet van 2007 maar de wet bevat wel een aantal nieuwigheden en tracht een aantal onduidelijkheden uit deze Wet van 2007 weg te nemen.

Belangrijk om weten: onder de nieuwe wetgeving zal wie zelf een camera installeert (voor niet-politioneel gebruik m.a.w.) dit niet langer moeten aangeven bij de Privacycommissie, maar bij de politie!

3. Een aantal wijzigingen aan de Wet op de Inlichtingendiensten en hun gebruik van camera’s.

De wet zou in principe op 25 mei 2018 in werking moeten treden - wanneer dus ook de nieuwe verplichtingen inzake gegevensbescherming - GDPR - van kracht worden.

Volledig artikel en bron: Sirius Legal

Lees hier de tekst van het goedgekeurde wetsontwerp.

 

Gerelateerde opleiding

Meer weten rond privacy en de nieuwe beschermingsverplichtingen?

Op 20.04.2018 worden tijdens de webinar "GDPR - Frequently asked questions" een aantal vragen rond de praktische implemenatie van de nieuwe verordening inzake gegevensbescherming behandeld.