Hypotheken aangegaan tijdens de “verdachte” periode, zijnde de periode na datum staking van betaling volgens de rechtbank, zijn in principe niet tegenwerpelijk zijn aan de boedel. De curator hoeft er met andere woorden geen rekening mee te houden. Dat geldt - volgens vaste cassatierechtspraak - ook voor de omzetting van een hypothecaire volmacht.

Toch zijn er situaties waarin discussie mogelijk is ...

Volledig artikel en bron: Speyck advocaten