Bespreking van de ontwerpteksten (zoals vervat in de Programmawet die momenteel in behandeling is in de Kamer) om de zgn. onderkapitalisatiemaatregel in België om te zetten.

Volledig artikel en bron: Moore Stephens