De dubbele uitkeringstest valt uiteen in twee onderdelen: de nettoactieftest en de liquiditeitstest. Enkel indien beide tests een positieve uitkomst kennen, kan een uitkering uit het vennootschapsvermogen op geldige wijze gebeuren.

Deze nieuwe vereiste is een gevolg van de afschaffing van het kapitaalbegrip in de BV en in de CV. Het kapitaalbegrip beschermde vennootschapsschuldeisers tegen uitkeringen uit het vennootschapsvermogen die hun schuldeiserspositie op ernstige wijze in het gedrang brengen.

Om hun positie te beschermen bij het afschaffen van het kapitaal in deze vennootschapsvormen moest een nieuwe regeling worden uitgewerkt.

Volledig artikel en bron: EY Law

Gerelateerde opleidingen

Tijdens onze Juristendagen 2019 zal Prof. Bruloot de impact van het nieuwe BV- en NV-recht op uitkeringen aan de aandeelhouders toelichten tijdens zijn sessie die doorgaat op 22.08.2019 in Lochristi.