Het nieuwe insolventierecht brengt de maatschap voor het eerst onder in het ondernemingsrecht.

Hoewel de zgn. 'commerciële maatschap' in 1995 ingevoerd werd,  was deze nog niet ingepast in het handels- of ondernemingsrecht.

De wetgever heeft n.a.v. de hervormingen in het insolventierecht de regels voor alle vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid (de maatschappen zonder rechtspersoonlijkheid en onvolkomen rechtspersonen zoals de V.O.F.) opgefrist.

Volledig artikel en bron: Corporate Finance Lab