Aangezien door een inkoop van eigen aandelen de kapitaalstructuur van de vennootschap wordt aangetast, is een dergelijk bezit aan zeer strikte juridische en fiscale voorschriften onderworpen. Het is dan ook van groot belang om deze nauwgezet na te leven: een inkoop is maar toegelaten indien de wettelijke voorwaarden worden gerespecteerd, en dit op straffe van nietigheid.

Volledige tekst en bron: Deminor

Gerelateerde opleidingen

Op dag 2 van onze Zomerse wetsdagen staat het vennootschapsrecht centraal, met 2 sessies:

  1. Studievoormiddag: Aandelen en aandeelhoudersrechten - Philippe Ernst (02.07.2019)
  2. Studienamiddag: Overgangsrecht, kapitaal en schuldeisersescherming in het nieuwe WVV - Diederik Bruloot (02.07.2019)