De geplande hervormingen van het vennootschapsrecht zullen ook een impact hebben op aandeelhoudersovereenkomsten zoals:

  • Afspraken met betrekking tot stemrecht en stemafspraken
  • Overdracht van aandelen in een BV / NV
  • Winstuitkering
  • Conflicten

Volledig artikel en bron: Bienstman Decloedt

Gerelateerde opleidingen

Op 27.11.2018 zullen mr. Alain François en mr. Joke Pattyn (Eubelius) de impact van de nieuwe vennootschapswet op de aandeelhoudersovereenkomsten nader toelichten.