Levensverzekeringsprestaties die een erfgenaam ontvangt, worden, net zoals schenkingen vermoed te zijn gedaan als voorschot op erfdeel.

Het hervormde erfrecht beperkt het vermoeden in het Burgerlijk Wetboek evenwel tot erfgenamen in de rechte nederdalende lijn, terwijl in de Verzekeringswet geen onderscheid werd gemaakt naargelang het type erfgenaam.

Via een reparatiewet komt de wetgever hieraan tegemoet door te stellen dat de verzekeringsprestatie onderworpen is aan de inbreng- en inkortingsregels overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek.

Volledig artikel en bron: Cazimir

Gerelateerde opleidingen

Tijdens de studienamiddag 'Schenk- en erfbelasting', bespreekt dhr. Paul Van Eesbeeck de impact van de hervormingen uit het erf- en huwelijksvermogensrecht op de levensverzekeringen.

Deze studienamiddag gaat door op 29.11.2018 in Sint-Niklaas.