Versterking van het Belgische holdingregime vanaf 2018 door o.a. (1) de afschaffing van de belasting van 0,412 % en (2) de verhoging van de DBI-aftrek van 95 % naar 100 %.

Bespreking door Tiberghien van het arrest van het Hof van Beroep van Brussel van 23 november 2017: de bepaling van de locatie van de werkelijke zetel van (in casu) een holdingvennootschap is een feitelijke kwestie - tenzij bewijs van het tegendeel, wordt deze vermoed samen te vallen met de statutaire zetel. 

 

Volledig artikel en bron: LegalNews.be 

Gerelateerde opleiding

Op 23.03.2018 gaat onze studiedag "Vennootschapsconstructies" door in Gent.

4 actuele toepassingen worden dan onder de loep gehouden waaronder de holdingvennootschap. Mr. Henk Verstraete licht dan o.m. ook de impact van de recent doorgevoerde hervormingen in de vennootschapsbelasting toe.