Het Verenigd Koninkrijk nam de beslissing om de Europese Unie te verlaten. Deze beslissing zal een belangrijke impact hebben op het Verenigd Koninkrijk en zijn burgers, maar daar houdt het niet bij op. Ook voor Europese burgers die in het verenigd Koninkrijk wonen of werken zijn er gevolgen, evenals voor bedrijven die naar of vanuit het Verenigd Koninkrijk handel drijven of economische activiteiten uitoefenen.

In deze rubriek willen we de werknemers en de werkgevers informeren over de gevolgen van de brexit die verband houden met het arbeidsrecht. 

Met o.a. een tijdslijn, recht op verblijf en werken, sociale zekerheid en toepasselijk arbeidsrecht.

Zie FOD Werkgelegenheid

Gerelateerde opleidingen

Op 12.12.2018 geeft mr. Sophie Maes een actuele stand van zaken m.b.t. de tewerkstellingsvoorwaarden voor buitenlandse werknemers. Ook de arbeidsrechtelijke gevolgen van een brexit zullen dan uitgebreid aan bod komen.