Tien maanden geleden trad het nieuwe insolventierecht in werking. Daarbij werden de oude WCO Wet (continuïteit van ondernemingen) en de Faillissementswet samengebracht in het nieuwe Wetboek van Economisch Recht (WER). Een overzicht van de voornaamste wijzigingen.

Volledig artikel en bron: Paqt advocaten