In het nieuwe insolventierecht wordt voor natuurlijke personen-ondernemingen (de ‘ondernemer’) de mogelijkheid voor het verkrijgen van de fresh start versoepeld: er geldt nl.  een semi-automatische ‘kwijtschelding’: de rechtbank bevrijdt de gefailleerde ten aanzien van de schuldeisers van de restschulden “indien de gefailleerde een natuurlijke persoon is”. 

Uiteraard is dit geen absoluut beginsel. Wanneer “de gefailleerde kennelijk grove fouten heeft begaan die hebben bijgedragen tot het faillissement”, kan de rechtbank besluiten om de ‘kwijtschelding’ geheel of gedeeltelijk te weigeren. 

Volledig artikel en bron: Schoups

Gerelateerde opleidingen

Tijdens onze Juristendagen zullen mr. Dave Mertens en mr. Joost Bats (Schoups advocaten) de krachtlijnen van het nieuwe faillissementsrecht toelichten tijdens hun sessie:

Sessie 23 - De hervormingen in het nieuwe insolventierecht - 30.08.2018 - Antwerpen