Een bespreking van de Europese Verordeningen inzake relatievermogensstelsels: ze harmoniseren - voor huwelijken met een internationaal karakter - de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen en authentieke akten van gehuwde echtparen en koppels, die hun partnerschap conform de wettelijke vereisten registreerden.

Met verwijzing naar het uitgebreide artikel dat verscheen in de Nieuwsbrief Notariaat, n° 2018/4, pp. 5-9

Volledig artikel en bron: Tiberghien

Gerelateerde opleiding

Wat de hervormingen van ons nationaal huwelijksvermogensrecht betreft, kan u tijdens de studienamiddagen 'Hervormingen van het huwelijksvermogensrecht' met meester Ann Maelfait kennismaken met de voornaamste hervormingen.

U kan deze studienamiddagen bijwonen op 03.05.2018 in Gent of op 29.05.2018 in Leuven.