De Europese verordeningen inzake relatievermogensrecht zijn op 29 januari 2019 in werking getreden. Dit betekent dat de IPR-regels opgenomen in deze verordeningen van toepassing zijn op partners die huwen of hun partnerschap laten registreren vanaf deze datum.

Het gaat meer bepaald om deze verordeningen:

  • Verordening (EU) 2016/1103 van de Raad van 24 juni 2016 tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels
  • Verordening (EU) 2016/1104 van de Raad van 24 juni 2016 tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen

Volledig artikel en bron: Cazimir

Gerelateerde opleidingen

Voor een actuele update rond het huwelijksvermogensrecht verwijzen wij u graag naar onze studienamiddag 'Een slim huwelijkscontract anno 2019' met mrs. Liesbeth Franck en Rinse Elsermans van Cazimir.