Hoewel het wettelijk principe hiervoor al in 2016 werd vastgelegd, kunnen vanaf nu af aan ook effectief en rechtsgeldig aangetekende brieven per e-mail verzonden worden.
Recent werd immers de eerste "gekwalificeerde verzender" erkend.

Dat betekent volgens Securex dat een ontslag met opzegtermijn of om dringende reden maar ook de uitwisseling van te ondertekenen documenten, via mail kan. Securex adviseert een nieuwe clausule op te nemen in arbeidsovereenkomsten.

Volledig artikel en bron: Securex - Lex4you

Gerelateerde opleiding

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij ook dit voorjaar onze studienamiddagen 'Actualia Ontslagrecht' met Mrs. Bart Vanschoebeke en Ann Witters (Claeys & Engels).

Noteer alvast 15.05.2018 (Sint-Niklaas) of 19.06.2018 (Leuven) in uw agenda en check regelmatig onze website voor meer informatie.