Onder de WVV krijgt de CV haar oorspronkelijke eigenheid terug, namelijk een onderneming voeren op basis van het coöperatief gedachtengoed.

Het wetsontwerp omschrijft de coöperatieve vennootschap als de onderneming met als voornaamste doel aan de behoeften van haar aandeelhouders te voldoen en hun gemeenschappelijke doelstellingen te realiseren, onder meer door met haar aandeelhouders overeenkomsten te sluiten over de levering van goederen, de verrichting van diensten of de uitvoering van werken in het kader van de activiteit die de coöperatieve vennootschap uitoefent of laat uitoefenen. 

Zullen uiteindelijk overblijven:

  • Eenvoudige CV (CV);
  • Erkende CV (erkende CV);
  • Eenvoudige CV erkend als een sociale onderneming (CV erkend als SO);
  • Erkende CV erkend een sociale onderneming (erkende CVSO).

Volledig artikel en bron: Peeters Law

Gerelateerde opleidingen

Tijdens onze Juristendagen staat het nieuwe vennootschapsrecht centraal. Ontdek de sessies op 23, 28 en 30 augustus 2018!