Bespreking van het Vlabel standpunt SP 16053 - n.a.v. de recente toevoeging door Vlabel 

"Dit standpunt is sinds 24.12.2017 niet meer van toepassing  gelet op het nieuwe artikel 2.7.3.2.14 VCF en de aanpassing in artikel 2.7.3.4.1 VCF waardoor de schuldvorderingen die ontstaan ingevolge verrekenbedingen of verblijvingsbedingen met last geen invloed meer kunnen hebben op de berekening van de erfbelasting."

Volledig artikel en bron: HCGB Advocaten


SP 16053 - Ouderlijke boedelverdeling en verblijvingsbedingen en keuzebedingen met last - Standpunt nr. 16053 dd. 13.06.2016 (Art. 2.7.3.2.13. VCF)
Noot aangevuld op 08.01.2018