Vanaf 1 januari 2018 verdwijnen de afwijkingen inzake het ontslagrecht voor de bouwsector. De veranderingen zijn groot: de opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden worden gelijkgeschakeld en het willekeurig ontslag verdwijnt.  

Volledig artikel en bron: Monard Law

Gerelateerde opleiding

Op 19.04.2018 organiseren wij de studienamiddag 'Tewerkstelling in de bouwsector: een stand van zaken'.

Komen daarin o.m. aan bod: de afschaffing van de afwijkingen in het eenheidsstatuut vanaf 1 januari 2018 en de impact van het arrest van het Hof van Justitie van 6 februari 2018 inzake detachering.