De Belgische private stichting werd reeds 15 jaar geleden in het leven geroepen, maar in de praktijk is de stichting vaak nog onbekend. Een typisch voorbeeld van onbekend, onbemind... Terwijl ze nochtans bijzonder interessant kan zijn, in zeer diverse omstandigheden, gaande van beheer van vermogen, over successieplanning tot asset protection.

Bron/Lees volledig artikel: Cazimir

Gerelateerde opleiding

Mr. Jos Ruysseveldt en Mr. Kevin Desmet maken u tijdens de studienamiddag 'De private stichting anno 2017' vertrouwd met de algemene principes van de private stichting (oprichting, werking, ontbinding), waarbij er zowel aandacht wordt besteed aan het privaatrechtelijke als aan het fiscale aspect.