Met het oog op de inwerkingtreding van de AVG (GDPR) op 25 mei 2018 hebben verschillende instanties, zoals de "Werkgroep Artikel 29" (WP 29) en de Belgische Privacycommissie, nuttige richtlijnen en aanbevelingen opgesteld.

In hiernvolgende bijdrage krijgt u hiervan een overzicht. 

Volledig artikel: Eubelius

 

Gerelateerde opleiding

Op 25.01.2018 kan u met uw vragen rond GDPR terecht in onze webinar 'GDPR - frequently asked questions'. 

U kan als deelnemer uw vragen doorgeven, zodat deze tijdens de webinar aan bod kunnen komen. Maak er zeker gebruik van!