In een recent arrest van 3 mei 2018 oordeelde het hof van beroep te Antwerpen inzake het faillissement van Waegener Group NV (2017/AR/89) over een vordering van de curatoren die de bedrijfsrevisor verweten fouten te hebben begaan, zowel in de uitoefening van zijn taken als bedrijfsrevisor en als commissaris, waardoor de failliete boedel schade heeft geleden.

Dit arrest stelt interessante vragen over collectieve schade aan de orde.

Volledig artikel en bron: Corporate Finance Lab

Gerelateerde opleiding

De hervormingen binnen het insolventierecht komen uitgebreid aan bod tijdens onze Zomerse wetsdagen in juli en de Juristendagen in augustus!