Kan de huurder (die door de overheid gedwongen werd zijn handelsactiviteiten stop te zetten) zich beroepen op overmacht om de betaling van de huurprijs (soms geheel eenzijdig) stop te zetten of uit te stellen?

Aangezien voor zowel de huurder als de verhuurder de situatie buitengewoon is waarbij beide partijen de gevolgen van de door de overheid opgelegde maatregelen zullen voelen en er geen eenduidige regeling omtrent de betaling van de huurprijs bestaat, is de beste oplossing om in onderling overleg te treden teneinde een regeling uit te werken die voor beide partijen haalbaar is en aan de noden van beide partijen tegemoet komt.

Volledig artikel en bron: Forum advocaten