De Vlaamse overheid is bereid een toegeving te doen op voorwaarde dat ook de verhuurders een toegeving doen en heeft een kader uitgewerkt waarbij de betaling van de huur met 3 of 4 maanden opgeschort kan worden.

Zo engageert de Vlaamse Overheid zich om (tot maximum 2 maanden) huur voor te schieten aan de hand van een lening bij de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) op voorwaarde dat ook de verhuurder 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt.

Volledig artikel en bron: Forum advocaten