De wetgever wil justitie en het notariaat zoveel mogelijk laten verder werken tijdens de coronacrisis. Uiteraard in veilige omstandigheden en conform de vereiste social distancing.

Dat vraagt tal van aanpassingen in het Gerechtelijk Wetboek en de Wet op het notarisambt.

In het Belgisch Staatsblad van 4 mei verscheen een verzamelwet die werk maakt van

  • de vele termijnverlengingen,
  • de mogelijkheid om procedures schriftelijk of digitaal te voeren en
  • om te vergaderen per videoconferentie.

Bron: Wet van 30 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 4 mei 2020.