Op 1 februari 2018 verwierp het Europese Hof van Justitie de beroepen van verschillende expediteurs voor mededingingsinbreuken binnen de sector van de internationale luchtvrachtexpeditiediensten.

Het gaat om volgende arresten:

Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 1 februari 2018 (Panalpina World Transport (Holding) e.a./Commissie)
Appeal — Competition — Agreements, decisions and concerted practices — Article 101 TFUE — Price fixing — International air freight forwarding services — Tariff agreement affecting the final price of services.
Zaak C-271/16 P

Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 1 februari 2018 (Deutsche Bahn AG e.a. tegen Europese Commissie)
Appeal — Competition — Agreements, decisions and concerted practices — Article 101 TFEU — Price fixing — International air freight forwarding services — Pricing agreement affecting the final price of the services.
Zaak C-264/16 P

Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 1 februari 2018 (Schenker Ltd tegen Europese Commissie)
Appeal — Competition — Agreements, decisions and concerted practices — Article 101 TFEU — Price fixing — International air freight forwarding services — Pricing agreement affecting the final price of the services.
Zaak C-263/16 P

Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 1 februari 2018 (Kühne + Nagel International AG e.a. tegen Europese Commissie)
Zaak C-261/16 P

Volledig artikel en bron: Stibbe - Competition Law Newsletter March 2018

 

Gerelateerde opleiding

Tijdens de studiedag 'Mededingingsrecht' die doorgaat op 06.03.2018 in Sint-Niklaas, zal tijdens sessie 1 o.m. bekeken worden hoe het toezicht van de Europese Commissie op kartels verloopt.