Bespreking van het arrest het Europees Hof (Vijfde kamer) van 11 juli 2018 in de zaak van de Europese Commissie tegen Koninkrijk België (Zaak C-356/15).

Het Hof van Justitie oordeelde in een recent arrest dat de Belgische wetgeving, die bepaalt dat de Belgische autoriteiten eenzijdig kunnen verklaren dat gedetacheerde werknemers onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving inzake sociale zekerheid, in strijd is met de EU-wetgeving.

Lees de tekst van het arrest hier. (enkel in het FR beschikbaar)

Volledig artikel en bron: Loyens en Loeff