Op 17 mei 2019 is het Koninklijk Besluit van 12 mei 2019 houdende aanduiding van de na te leven code inzake deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Voortaan zijn Belgische genoteerde vennootschappen verplicht om de Belgische Corporate Governance Code 2020 aan te duiden als referentiecode in de zin van artikel 3:6 § 2 4de lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het koninklijk besluit van 6 juni 2010 houdende aanduiding van de na te leven Code inzake deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen wordt hiermee opgeheven.

Bron: Koninklijk Besluit van 12 mei 2019 houdende aanduiding van de na te leven code inzake deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen, BS 17 mei 2019

Gerelateerde opleidingen

Meer over governance en het nieuwe vennootschapsrecht? Ontdek het in onze zomerprogramma's!

Juristendagen 2019 - met o.a. de sessie 'Governance in het nieuwe vennootschapsrecht' van Mr. Emmanuel Leroux, die doorgaat op 22.08.2019 in Lochristi.