Opdrachtnemers van federale overheidsopdrachten,  zullen voor zover wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is, geen boetes of sancties opgelegd krijgen.

Opgelet!

Deze maatregel ter ondersteuning van bedrijven tegen de economische gevolgen van COVID-19 is vooralsnog enkel bevestigd voor opdrachten die worden uitgevoerd voor de federale overheid. Er mag evenwel redelijkerwijze worden verwacht dat ook andere overheden en publiekrechtelijke instellingen dit voorbeeld zullen volgen.

Volledig artikel en bron: Schoups