Ingevolge het volmachtbesluit KB nr. 2 van 9 april 2020 worden de “verjaringstermijnen en andere termijnen om in rechte op te treden voor de burgerlijke rechter” die verstrijken in de periode van 9 april tot en met 3 mei 2020 (datum die nog kan worden aangepast), verlengd tot één maand na 3 mei 2020 en zij zullen dus aflopen op 3 juni 2020.

Indien deze periode wordt verlengd, wordt ook de verlenging verlengd.

Voor de bouwpraktijk valt de aansprakelijkheid van de aannemer voor lichte verborgen gebreken onder de “verjaringstermijnen” die zo worden verlengd door het volmachtbesluit. 

Volledig artikel en bron: Schoups advocaten