Nieuwe update van het overzicht n.a.v. de beslissingen van de regering op 11.04.2020

Voornaamste nieuwigheden:

  1. Vrijstelling van belasting voor vrijwillige overuren

Tot 30 juni 2020 worden vrijwillige overuren (220 uur) in de zogenaamde kritische sectoren vrijgesteld van belasting.

  1. Tijdelijk werklozen aan de slag in tuin- en bosbouw

Tijdelijk werklozen kunnen op een flexibele manier en zonder inkomensverlies tijdelijk in de tuinbouw- en bosbouwsector werken. Zo krijgt de werknemer voor een volledige werkdag bijvoorbeeld het normale loon voor de uitgeoefende functie en 75% van de tijdelijke werkloosheidsuitkering.

  1. Versoepeling flexibele werktijden, detachering en tijdelijk werk

Een versoepeling inzake flexibele werktijden, detachering en tijdelijk werk om het tijdelijk ter beschikking stellen van vaste werknemers van andere bedrijven aan werkgevers in “kritische” sectoren te vergemakkelijken. Mechanismen om werknemers te beschermen tegen sociale dumping, zoals het beginsel van gelijke verloning voor gelijk werk, blijven uiteraard van toepassing.

  1. De neutralisatie van de werkuren van studenten

Studenten kunnen de beroepsbevolking versterken in kritieke sectoren zoals de detailhandel of de voedingssector. De werkuren worden geneutraliseerd in de tweede helft van 2020, zodat ze niet meetellen voor de berekening van het quotum (475 uur per jaar).

  1. Korte opeenvolgende contracten van bepaalde duur

In kritische sectoren wordt voor een periode van drie maanden de mogelijkheid te werken met korte opeenvolgende contracten van bepaalde duur.

 

Volledig artikel en bron: Sherpa Law