Bij besluit van de Vlaamse Regering dd. 27 maart 2020 werden enkele maatregelen genomen die betrekking hebben op de woninghuurovereenkomsten in Vlaanderen teneinde te voorkomen dat gezinnen of alleenstaanden tijdens de actuele gezondheidscrisis dakloos zouden worden of onderdak bij anderen moeten zoeken.

Concreet werden volgende maatregelen genomen:

- tijdelijk verbod op alle uithuiszettingen

- mogelijkheid om huurcontracten op een minder formele manier te verlengen worden wegens buitengewone omstandigheden.

zie ook: Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 houdende maatregelen voor de private en sociale huurmarkt ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 31 maart 2020.

Volledig artikel en bron: GSJ advocaten