Bedrijfsleiders die hun bedrijf overdragen aan de volgende generatie willen dikwijls een bepaalde vorm van zeggenschap over het familiebedrijf en in bepaalde gevallen tevens een bepaalde inkomstenstroom uit het familiebedrijf behouden. Om aan deze wensen te voldoen, wordt het familiebedrijf voorafgaandelijk aan de schenking vaak ingebracht in een controlestructuur, zoals een burgerlijke maatschap of een stichting-administratiekantoor.

Het wetsvoorstel tot hervorming van het vennootschapsrecht pleit voor een grotere vrijheid met betrekking tot het bepalen van de rechten verbonden aan aandelen en voor meer flexibiliteit door waar mogelijk de dwingende regels te vervangen door regels van aanvullend recht. Op die manier kan men in de statuten of een aandeelhoudersovereenkomst zelf een regeling op maat van de familie uitwerken. Dit zou de bedrijfsleider de mogelijkheid bieden om een bepaalde vorm van zeggenschap voor te behouden, zonder dat er een bijkomende controlestructuur moet worden opgericht.

Volledig artikel en bron: Magnolis

Gerelateerde opleidingen

Op 15.03.2019 organiseert M&D de studienamiddag Familiebedrijven: impact van het nieuw erf- en huwelijksvermogensrecht . Tijdens deze studienamiddag zal mr. Olivier de Keukelaere (Cazimir - Magnolis) de nieuwigheden bespreken en in een ruimer kader plaatsen.