Handels- en economisch recht

Consumenten binnenkort nog beter beschermd

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake Economie ingediend op 8 juni 2018

maandag 18 juni 2018

Het op 8 juni 2018 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers ingediend wetsontwerp brengt een aantal wijzigingen aan in meerdere boeken van het Wetboek van economisch recht evenals aan verschillende wetten van economische aard.

LegalNews.be overloopt twee interessante wijzigingen inzake consumentenbescherming en dit aan de hand van de tekst van de Memorie van Toelichting.

Volledig artikel en bron: LegalNews.be

Gerelateerde opleidingen

Meer over bescherming van consumenten? Mr. Herman De Bauw (Eubelius) bespreekt "Conctracten met consumenten" tijdens onze Juristendagen.

Zijn sessie gaat door op 23.08.2018 in Leuven.