„Artikel 43 juncto artikel 48 EG (thans artikel 49 juncto artikel 54 VWEU) verzet zich tegen een ter omzetting van artikel 10, lid 2, van richtlijn 90/434/EEG vastgestelde nationale regeling die alleen in de grensoverschrijdende situatie van een inbreng van een buitenlandse vaste inrichting in een buitenlandse vennootschap een onmiddellijke belastingheffing voorschrijft, terwijl dit in een binnenlandse situatie niet gebeurt. Ook een creditering van een fictieve buitenlandse belasting doet hier niet aan af, aangezien deze slechts een dubbele belastingheffing voorkomt, maar niet een onmiddellijke belastingheffing.”

Bron/Lees het volledige artikel: Linked-Law

Gerelateerde opleiding

Mr. Christophe Piette, Mr. Tim Van den Bruel en mevrouw Gladys Cristiaensen gaan tijdens de studienamiddag 'Bijkantoor/vaste inrichting' dieper in op de juridische en fiscale (directe belastingen én btw) implicaties.