Met de goedkeuring door de Commissie Financiën van het Vlaams Parlement op dinsdag 17 april 2018, kunnen de hervormingen na stemming in de plenaire vergadering, in werking treden op 1 juni 2018, zoals aangekondigd.

Ontwerp van decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de hervorming van het verkooprecht en vereenvoudigingen in de registratiebelasting

Lees hier de tekst van het ontwerpdecreet.

Lees ook onze andere artikelen rond dit topic.

Gerelateerde opleiding

De hervormingen die van kracht zullen worden op 1 juni 2018, worden concreet toegelicht tijdens onze webinar 'De nieuwe regeling registratierechten' - die doorgaat op 08.05.2018 en gegeven wordt door mr. Rosanne Van Gael, advocaat bij Cazimir.