Quid met de regels inzake collectieve en individuele schade met bijzondere aandacht voor wat er wijzigt nadat het nieuwe insolventierecht op 1 mei 2018 van kracht wordt.

Volledig artikel en bron: Corporate Finance Lab