Het ‘decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving’ is op 20 december 2017 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Het wordt meestal kortweg de ‘Codextrein’ genoemd, omdat dit decreet een hele reeks wijzigingen op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) bevat. Maar niet alleen op de VCRO. Ook het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), het omgevingsvergunningsdecreet, het handhavingsdecreet, het natuurdecreet en nog een 10-tal andere decreten moeten eraan geloven.

Bron: Decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving, BS 20 december 2017