Vanaf 1 mei 2019 zal, wie gerechtskosten in strafzaken moet betalen, dat voortaan op het centrale rekeningnummer ‘Inning en Invordering’ van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering van de FOD Financiën moeten doen.

Al bestaan er uitzonderingen voor sommige betalingen aan douane en politie.

Bron: Koninklijk besluit van 7 april 2019 tot wijziging van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken met het oog op onder meer de harmonisatie van de betalingsmodaliteiten binnen de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, BS 8 mei 2019.

Gerelateerde opleidingen

Mr. Joachim Meese zal op 13.06.2019 tijdens de studienamiddag 'Bewijs in strafzaken' een aantal relevante arresten bespreken m.b.t. de bewijsproblematiek in strafprocesrecht.