Vanaf 1 maart 2018 start de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (FEDNOT) met het centraal erfrechtregister. Vanaf dan moeten de notarissen de akten en attesten van erfopvolging en de Europese erfrechtverklaringen in het register inschrijven. Ook de akten waarin een erfgenaam de nalatenschap verwerpt of aanvaardt onder voorrecht van boedelbeschrijving moeten in het centraal erfrechtregister geregistreerd worden. 

Bron: Koninklijk besluit van 26 februari 2018 houdende het beheer van het centraal erfrechtregister, BS 1 maart 2018

Zie ook: Burgerlijk Wetboek (art. 784, 793 en 892/1 tot 892/7) 

Gerelateerde opleiding

Op 06.03.2018 geeft Mr. Ann Maelfait toelichting rond testamenten en schenkingen, meer bepaald in het licht van het geldende overgangsrecht in het kader van de recente hervormingen in het erfrecht.