Bespreking van het cassatiearrest van 16 september 2016 waarin het Hof uitlegging geeft aan de voorschriften van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken.


Volledig artikel en bron: Speyk advocaten

Zie ook: Cass. (1e k.) AR C.15.0116.N, 16 september 2016 

Oneerlijke handelspraktijken - Hof van Justitie van de Europese Unie - Uitlegging.

(samenvatting)
Van zodra een nationale wettelijke regeling naast de economische belangen van de concurrenten, ook de belangen van de consumenten beoogt te beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken die de belangen van de consumenten schaden, ook al is zulks slechts onrechtstreeks, is deze regeling onderworpen aan de voorschriften van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken. Slechts de nationale wettelijke regelingen betreffende oneerlijke handelspraktijken die 'alleen' de economische belangen van concurrenten schaden of betrekking hebben op transacties tussen handelaars zijn uit de werkingssfeer van de richtlijn gesloten. (Art. 1.1 en punt 6 considerans richtlijn oneerlijke handelspraktijken).

Gerelateerde opleiding

Voor een laatste stand van zaken in de materie van de oneerlijke handelspraktijken, verwijzen we u graag naar de sessie van Mr. Herman De Bauw op onze Juristendagen in augustus.