In een voor de rechtspraktijk belangrijk arrest van 16 januari 2020 (C.19.0096.N/3) zet het Hof van Cassatie enkele duidelijke principes uiteen, in de context van een vordering tot uitsluiting.

Het arrest is weliswaar geveld met toepassing van het (oude) Wetboek van Vennootschappen, maar de principes behouden hun gelding onder het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

"Waardering tegen liquidatiewaarde (waardering in discontinuïteit) veronderstelt dus dat er sprake is van een verlieslatende onderneming, waarvan het voortbestaan onzeker is."

Lees de tekst van het arrest hier

Volledig artikel en bron: Corporate Finance Lab

Gerelateerde opleidingen

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert M&D de studienamiddagen met het rechtspraakoverzicht rond vennootschapsrecht waarin prof. dr. Bernard Tilleman en mr. Emmanuel Leroux een praktijkgerichte analyse maken van de meest opmerkelijke vonnissen en arresten van het afgelopen jaar.