In een arrest van 24 januari 2017 oordeelde het Hof van Cassatie dat een persoon strafbaar is voor interne hacking als hij een gelimiteerde toegangsbevoegdheid tot een informaticasysteem overschrijdt, m.a.w. als hij zich toegang verschaft tot gegevens die buiten zijn bevoegdheid vallen (i.e. machtsoverschrijding).

Cass. (2e k.) AR P.16.0048.N, 24 januari 2017 (M.J.L.V.L. / B.F.), http://www.cass.be (10 februari 2017)

Voor een volledige bespreking van het arrest en bron: Waeterinckx Advocaten

Gerelateerde opleiding

Op 21 september 2017 organiseert M&D Seminars het webinar 'Cybersecurity' met Meester Joris Lambrechts en Stijn Vande Casteele.