In 3 recente arresten heeft het Hof van Cassatie gesteld dat ook een verrekenschuld n.a.v. de uitoefening van een optioneel finaal verrekenbeding wel degelijk aftrekbaar is als passief in de nalatenschap van de eerstoverleden echtgenoot. 

Volledig artikel en bron: Doolaege, Verbist & De Meyere

 

Gerelateerde opleiding

Over o.a. het finaal verrekenbeding zal Mr. Ann Maelfait spreken op onze Estateplanningsdagen in augustus tijdens haar sessie ‘Testamenten en huwelijkscontracten’.