Cassatie oordeelde dat de niet-betaalde verkoper onder eigendomsvoorbehoud aangifte gedaan van zijn schuldvordering en aanvaard werd als bevoorrecht schuldeiser.

"Indien de niet-betaalde verkoper vervolgens behoorlijk  tot de sluitingsvergadering, waar over de kwijting van de curator zal worden beslist (art. 80 Faill. W., thans art. XX.171 WER), wordt opgeroepen, dan is de kwijting van de curator ook op deze schuldeiser van toepassing en kan hij tegen de curatoren ter zake de faillissementsvereffening geen grieven meer doen gelden ook al betreffen die een beweerde miskenning van het eigendomsvoorbehoud."

Volledig artikel en bron: TBH Actualiteit

Gerelateerde opleidingen

Op onze studiedag 'Actualia Insolventierechtlaten we vier specialisten aan het woord die elk grondig ingaan op een actueel onderdeel van het ruime insolventierecht.