Het Hof van Cassatie spreekt zich in dit arrest uit over een schuldvordering gewaarborgd door een pand op schuldvorderingen en in welke mate een pand op alle bestaande en toekomstige schuldvorderingen aanleiding kan geven tot een kwalificatie als een buitengewone schuldvordering:

"Indien ... de schuldvordering gewaarborgd wordt door een pand op alle bestaande en toekomstige schuldvorderingen van de schuldenaar, dan geldt deze schuldvordering als een buitengewone schuldvordering in de opschorting ten belope van de realisatiewaarde in going concern van deze schuldvorderingen."

Volledig artikel en bron: TBH Actualiteit

Gerelateerde opleidingen

Tijdens de studienamiddag "Zakelijke zekerheden op roerende goederen" zal prof. Joke Baeck een overzicht geven van de meest voorkomende zakelijke zekerheden op roerende goederen (algemene en bijzondere voorrechten op roerende goederen, pandrecht, eigendomsvoorbehoud en retentierecht). Ook de rangregeling tussen deze zekerheden komt uitgebreid aan bod.