Brusselse eigenheden bij omzetting Europese richtlijnen tewerkstelling derdelanders als seizoenarbeider, stagiair, onderzoeker of met Europese blauwe kaart

Vanaf 1 juni 2019 hanteert het Brussels gewest aangepaste regels voor de tewerkstelling van derdelanders als seizoenarbeider, stagiair of onderzoeker, binnen een hooggekwalificeerde baan of in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming of van de Europese blauwe kaart. Het gaat om de (gedeeltelijke) omzetting van Europese richtlijnen 2014/36, 2014/66, 2009/50 en 2016/801.

In werking: 1 juni 2019 (mits uitzonderingen)

 

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 mei 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wat betreft de toelating tot arbeid voor activiteiten gevoerd in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming, van een seizoenarbeider, van een onderzoeker, van een stagiair, van een vrijwilliger, of in het kader van de Europese blauwe kaart, BS 4 juni 2019.

Zie ook: Younity

Gerelateerde opleidingen

Op onze Zomerse Wetsdagen in Leuven (03.07.2019) brengen wij twee actuele sessies:

- Actualia Ontslagrecht (Claeys & Engels)

- Actuele topics inzake internationale tewerkstelling (Allen & Overy)